Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuálně

 

Uzavření MŠ 

30.4. pondělí (1.5.státní svátek) 

7.5. pondělí (8.5. státní svátek) 

 


 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

se koná ve čtvrtek 10.května 2018 v budově Mateřské školy Tasovice od 15.00 hodin

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce:

 

1. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost ke stažení zde  (nebo k vyzvednutí v Mateřské škole Tasovice)

 

2. Potvrzení od lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

(Dokument ke stažení zde  (nebo k vyzvednutí v Mateřské škole Tasovice)

 

Do Mateřské školy Tasovice budou děti přijímány podle daných kritérií:

Kritéria ke stažení zde

Přednost budou mít vždy děti, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Tasovice, před dětmi z jiných obcí a to v tomto pořadí:

 

  1. Děti, které budou navštěvovat mateřskou školu před začátkem povinné školní docházky. (Poslední rok je od 1.9.2018 pro tyto děti povinný)
  2. Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou čtvrtého roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. (Od 1.9.2017 mají právo na umístění).
  3. Děti, které dovrší do 31.8.2018 tří let věku. (Od 1.9.2018 mají právo na umístění)

Pokud nebude naplněna kapacita školy, budou podle výše uvedených kritérií přijímány děti z jiných  obcí.

 


 

Divadlo Znojmo 

jen Sluníčková třída!!!

Ulhaná princezna  - 23.5. 2017

 


 

  Divadélko Rolnička

15.5.2018

dopoledne v MŠ

 


 
Společné focení tříd
 
29.5.2018 dopoledne v MŠ
 

 

Kejklíř

30.5.2018 dopoledne v MŠ
 

 

Zahradní slavnost s pasováním školáků
 

7.6.2018
odpoledne v 16.00 na zahradě Mateřské školy Tasovice